BEGROTING 2021

Home

Bijlagen

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Fte

Totaal Werkgevers Lasten

I. Personeel

Medewerkers ambtelijke organisatie

149,9

12.313

Domein Ruimte

35,7

3.001

Domein Dienstverlening

39,6

2.902

Domein Sociaal domein

40,9

3.191

Domein Bedrijfsvoering

21,4

1.835

Staf

12,3

1.209

Stelpost cao

175

Griffie

3,5

312

Griffie

3,5

312

Voormalig Personeel

0,0

5

Voormalig personeel

0,0

5

TOTAAL PERSONEEL

153,4

12.630

II. BESTUUR

Gemeenteraadsleden (aantallen)

21,0

300

Burgemeester en Wethouders

4,5

488

Voormalig bestuur / gepensioneerden

78

TOTAAL BESTUUR

25,5

866

TOTAAL GENERAAL

178,9

13.496

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17