BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Autonome ontwikkelingen

-1.211

-710

-705

-725

Bestaand beleid (actualisatie)

153

101

94

196

Nieuw beleid - noodzakelijk

-587

54

-43

-43

Nieuw beleid - wenselijk

-117

-23

-23

-23

Stelpost - besluitvorming raad

-153

-92

-242

-242

Technische wijzigingen

-2

-3

-3

-3

Totaal mutaties begroting

-1.917

-673

-922

-840

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17