BEGROTING 2021

Strategische opgaven

Dienstverlening

Omschrijving

Een bestuurskrachtige gemeente is in staat om een adequate dienstverlening te organiseren voor inwoners en om responsief te zijn naar de samenleving. De digitalisering van de samenleving heeft grote invloed op de manier waarop we onze dienstverlening inrichten. Net als onze focus op kerngericht werken: Dichterbij de inwoner en goede informatievoorziening die meer gebiedsgericht is. De invoering van de Omgevingswet vraagt om het anders inrichten van onze dienstverlening, net als de decentralisaties. Gaan we bijvoorbeeld werken met 1 of meerdere loketten? Dienstverlening is daarmee, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, een belangrijke pijler voor de mate van onze bestuurskracht en ervaren kwaliteit van de organisatie door onze inwoners.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

Inwoners beoordelen de dienstverlening met minimaal een 7.

Externe ontwikkelingen

Er zijn geen externe ontwikkelingen die van invloed zijn op deze strategische opgave.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

  • Nota verbonden partijen
  • Coalitieakkoord Buren ‘Daadkrachtig en kerngericht 2020-2022’

2020
2020

Risico's

Het goed in verbinding blijven met onze inwoners, mede veroorzaakt door de invloed van het coronavirus op onze fysieke dienstverlening

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17