BEGROTING 2021

Strategische opgaven

Kerngericht werken

Omschrijving

Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden. We willen samen met inwoners werken aan de leefbaarheid in de verschillende kernen. Dat doen we al een aantal jaren en we bereiken mooie resultaten. We willen hier verder aan bouwen. Kerngericht werken vraagt van ons een open houding en goede communicatie. De komende jaren willen we ons hierin verder ontwikkelen op basis van de Visie Kerngericht werken 2020-2023.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

We werken met inwoners aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende kernen van onze gemeente. Dit doen we door maatwerk te leveren naar de kernen: niet iedere kern is hetzelfde. We streven ernaar om zoveel mogelijk samen met inwoners keuzes te maken. Ook bieden wij ruimte aan inwoners en partners om zelf met initiatieven te komen en deze te realiseren. Uitgangspunt is dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden.

Externe ontwikkelingen

De relatie tussen inwoners en de overheid verandert. Inwoners voelen zich betrokken bij hun samenleving, kern en buurt en denken mee over hun leefomgeving. Waar voorheen de overheid meer bepalend was, willen inwoners nu meer het heft in eigen handen kunnen nemen. De terugtrekkende overheid vraagt om een grotere rol van inwoners.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

  • Visie kerngericht werken 2020-2023

2020

Risico's

De ontwikkeling van de coronacrisis is van invloed op de manier waarop wij inwoners kunnen bereiken. Fysieke bijeenkomsten blijven bij een langere duur van de crisis niet of beperkter mogelijk. Daarom zullen we steeds meer participatie digitaal doen. Het is een risico of we er goed in slagen onze inwoners op deze manier te bereiken.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17