BEGROTING 2021

Home

Bijlagen

Onderwerp
(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Uitkeringsfactoren

1,54

1,62

1,66

1,67

1,67

1,68

Eigen middelen (korting OZB)

-3.814

-3.703

-3.732

-3.738

-3.741

-3.746

Inkomen en participatie

4.068

4.230

3.927

3.852

3.817

3.835

Samenkracht en burgerparticipatie

695

626

611

591

593

596

Jeugd

5.286

5.612

5.686

5.643

5.311

5.289

Maatschappelijke ondersteuning

8.173

8.819

9.161

9.306

9.386

9.475

Educatie

2.085

2.189

2.184

2.187

2.183

2.182

Volksgezondheid

196

197

201

203

196

197

Cultuur en ontspanning

4.308

4.750

4.757

4.812

4.850

4.894

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

7.490

7.721

7.943

8.034

8.098

8.172

Riolering en reiniging

-923

-990

-1.019

-1.032

-1.039

-1.049

Cluster Openbare orde en veiligheid

2.296

2.505

2.517

2.540

2.553

2.569

Cluster Bestuur en algemene ondersteuning

2.966

3.211

3.255

3.291

3.314

3.341

Overig

62

-1

-2

-4

-2

0

Eigen correcties

0

0

50

-107

92

28

Totalen

32.888

35.166

35.539

35.578

35.611

35.783

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17