BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Salarissen

5.017

5.443

5.842

5.723

5.723

5.723

Archief

275

284

270

278

286

286

Communicatie

41

47

46

46

46

46

Financiën

18

5

84

84

84

84

Huisvesting en facilitaire zaken

713

653

712

703

705

714

Informatievoorziening en automatisering

1.218

819

885

955

908

832

Informatieveiligheid

59

32

32

32

32

32

Inkoop

284

291

300

303

306

309

Personeel en organisatie

487

474

497

492

497

497

Vastgoed

95

96

85

85

85

85

Overige overhead

179

326

95

14

14

14

Totaal 0.4 Overhead

8.575

8.439

8.847

8.715

8.686

8.623

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17