BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Totaal nieuw beleid - wettelijk

Er zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen op basis van nieuwe of gewijzigde wetgeving.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17