BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

-410

135

2. Fysieke leefomgeving

-110

-81

-43

-43

3. Sociaal domein

-80

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-2

-2

-2

-2

6. Bedrijfsvoering

-102

-21

-21

-21

Totaal nieuw beleid

-704

31

-66

-66

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17