BEGROTING 2021

Home

Bijlagen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

4. Sport, cultuur en onderwijs

-35

-20

-20

-20

5.3 Cultuurpresentatie - cultuurnota

-15

Onze gemeente kent op dit moment geen cultuurnota. Er is in het verleden (door bezuinigingen) besloten hier geen geld aan uit te geven. Toch is er behoefte bij inwoners, instellingen en scholen om hier meer aandacht aan te gaan geven. De provincie geeft subsidies, soms in cofinanciering.
Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan onderwijs, zorg, toerisme en de profilering van onze dorpen, stad Buren, regio en breder. Ook het debat over het maatschappelijk belang en draagvlak voor de vergroting van cultuur is van belang. Voor het opstellen van een cultuurnota in 2021 is een budget van € 15.000 noodzakelijk.

5.5 Cultureel erfgoed - monumentensubsidie

-20

-20

-20

-20

In 2020 is de subsidie afgeschaft als een van de zoekrichtingen voor de begroting 2020. Voor de instandhouding van onze monumenten is het verstrekken van een subsidie echter wel wenselijk. Een deel van onze bijdrage (1/3) krijgen wij van de provincie terug.
Het gaat hierbij om een nettobedrag van € 20.000.

Totaal stelpost - besluitvorming raad

-35

-20

-20

-20

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17