BEGROTING 2021

Strategische opgaven

Kerngericht werken

Naam activiteit

Jaar realisatie

5.3.3 Implementeren visie kerngericht werken

2021

We gaan kerngericht werken verder uitbreiden in onze gemeente. Dit doen wij samen met onze andere strategische opgaven en op basis van de visie kerngericht werken 2020-2023. Onze dienstverlening wordt meer kerngericht ingericht. Het sociaal domein en onze maatschappelijke partners gaan kerngerichter werken. Ook zetten we actiever in op inwonersparticipatie en houden we contact met actieve inwonersgroepen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17