BEGROTING 2021

Programmaplan

2. Fysieke leefomgeving

Stand reserves per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Overige bestemmingsreserve

Beheer en onderhoud Tollewaard

60

30

10

0

0

0

Kapitaalgoederen beheer

0

598

598

598

598

598

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Heractivering riolering

929

817

704

592

480

368

Onderdreef Buren

349

331

314

296

278

260

Totaal reserves

1.338

1.776

1.625

1.486

1.356

1.226

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Door derden beklemde middelen

Begraafplaatsen

- Afkoopsommen onderhoud

119

129

129

126

118

104

- Afkoopsommen grafrechten

42

51

61

71

81

92

Riolering

- Onderhoud rioolgemalen

868

1.068

492

176

203

116

- Vervanging riolering

1.000

1.200

1.593

1.287

912

575

- Gemeentelijke rioleringsplan

4.196

4.467

4.161

3.965

3.850

3.647

Egalisatie onderhoud

Openbare verlichting

699

0

0

0

0

0

Wegen

3.251

3.314

3.621

3.928

4.093

3.795

Civiele kunstwerken

591

146

37

98

134

170

Baggeren watergangen

384

126

298

469

640

811

Achterstallig onderhoud groen

0

382

382

382

382

382

Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair

0

159

159

159

159

159

Totaal voorzieningen

11.149

11.043

10.932

10.661

10.573

9.852

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17